/ by /   Aktualizacja / 0 comments

“Z dziennika budowy” – prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne

W maju 2020 r. wraz z otrzymaniem wszelkich prawomocnych dokumentów, w tym przede wszystkim POZWOLENIA NA BUDOWE prace ruszyły pełną parą .

Pierwszym krokiem była rozbiórka istniejących budynków magazynowych. Burzenie jak zwykle poszło o wiele szybciej niż wznoszenie, dlatego też już po kilku dniach intensywnej pracy teren budowy był gotowy do przystąpienia do kolejnego etapu.

Kolejnym krokiem były roboty ziemne. W związku z trudnymi warunkami geologicznymi, bliskością innych zabudowań oraz istniejącej infrastruktury drogowej prace związane z wykonaniem wykopu pod halę garażową były procesem trudnym i wymagającym wykorzystania techniki palowania fundamentów, tak aby cały budynek był stabilny, bezpieczny. Było to chyba jeden z najtrudniejszych i najważniejszych etapów budowy.


Leave a Reply