/ by /   Aktualizacja / 0 comments

” Z dziennika budowy” – kondygnacje naziemne

Od początku września Nasza budowa nabrała realnego, widocznego gołym okiem rozpędu. Wyszliśmy z ziemi i już z poziomu ulicy można na bieżąco obserwować postępy prac.

Kondygnacja parteru, na którym zlokalizowane będą garaże oraz lokale usługowe, była dość wyczerpującym etapem budowy, monolityczne konstrukcje ścian i odpowiednie zlokalizowanie wszelkich podpór konstrukcyjnych dają gwarancję stabilności i trwałości całego budynku.

Już od października trwały prace nad wznoszeniem kolejnych kondygnacji, pierwsze piętro zostało wybudowanie w terminie, aktualnie kończymy prace nad murowaniem trzeciej kondygnacji- II piętra.


Leave a Reply