/ by /   Aktualizacja / 0 comments

Z dziennika budowy 18.05.2021r.

Prace budowlane przy Artyleryjskiej 2 nie zwalniają. Powoli , ale sukcesywnie będziemy odsłaniać już w pełni zrobioną elewacje , a tym samym ukazany będzie docelowy obraz budynku.

Najwięcej dzieje się wewnątrz: tynki wykonane są w 95 %, instalacje podtynkowe i pod posadzkowe na ukończeniu. Na pierwszych kondygnacjach sypane są już posadzki i trwają prace wykończeniowe klatek schodowych.

Pogoda sprzyja, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęły się również prace nad zagospodarowaniem terenu – powstaje budowla śmietnika i przygotowania pod nowe ogrodzenie.


Leave a Reply